Tony Robbins – Bluff eller frälsare

tony-robbinsOtaliga människor, från vanliga kontorsarbetare till superkändisar, ser Tony Robbins som en gåva från ovan, mannen som hjälpte dem att få sina liv på rätt spår och fick dem att känna att allt var möjligt. Generationer av amerikaner har sett hans ”infomercials” rulla dygnet runt på TV, och genom sina tio böcker har han nått ut till enorma mängder människor i behov av motivation och förändring. Robbins utövar även sitt kall live, genom att lägga upp och leda event med titlar som Unleash The Power Within, Date With Destiny och Life & Wealth Mastery, som sträcker sig över flera dagar och är ämnade för att hjälpa åhörarna att ta kontroll över sina liv och uppnå sina drömmar och ambitioner.

Bakgrund

Framgångsrika människor har ofta en stormig bakgrund, och Tony Robbins är inget undantag. Vad mannen bakom framgångarna har sett är det ingen som riktigt vet, men det lilla han berättar rör ofta hans barndom, som börjar den 29:e februari 1960 i Hollywood. Föräldrarna skildes åt när Robbins var sju år gammal, och resten av hans uppväxt kantades av misshandel, en missbrukande mor och kaos, samtidigt som han lyckades utmärka sig i skolan. Vid 17 års ålder blev han utkörd ur hemmet och återvände aldrig, varken hem eller till studierna. Innan framgången och pengarna började rulla in fick Robbins prova på hårt arbete, bland annat som vaktmästare.

Filosofi

successMänniskor vill ha saker. Många vill inte ha fysiska ägodelar utan saker som kärlek, lycka, framgång eller ett drägligare liv, men likväl vill alla ha någonting. Det här har Tony Robbins tagit fasta på, och coachar sina följare med olika metoder för att de ska uppnå sina mål och få vad de önskar sig. Det här kan bland annat ske genom att lära sig hur man ställer rätt frågor och hur man anpassar varje situation till sin fördel, men allt mynnar ut i Robbins grundfilosofi – man kan få precis vad man vill, om man inte begränsar sig. För att bevisa att hans filosofi fungerar, får volontärer från publiken gå över glödande kol under seminarierna, som en metafor för att övervinna sina rädslor.

Robbins har även gått utanför det själsliga vinnandet och in på det kroppsliga, genom att skriva, föreläsa och sälja produkter som riktar in sig på hälsa. Det har mötts av kritik, främst från NCAHF, en amerikansk organisation som riktar in sig på att minska spridningen av bedrägeri och felaktig information inom hälsoområdet.

Områden

Tony Robbins följer sina egna råd och har inte begränsat sig. Hans yrkesområden innefattar såväl affärsman som författare och filantrop, och han erbjuder produkter och tjänster inom dessa kategorier:

  • Produktivitet
  • Prestanda
  • Ledarskap
  • Sinne
  • Kärlek och relationer
  • Hälsa
  • Karriär
  • Företagande
  • Förmögenhet
  • Livsstil

Dessa ämnen integreras sedan i de event och föreläsningar han håller i, genom föreläsningar, motiverande tal samt fysiska övningar såsom att gå över kol eller skrika på sin närmaste granne för att känna att man har kontroll. Konkurrensen i branschen är dock hård, och Robbins har blivit anklagad och fälld för plagiat av andras material.