7 tips för att sluta prokrastinera

Somliga är bättre än andra på att ta tag i sina uppgifter, men alla har någon gång prokrastinerat. Det blir snabbt en dålig vana, där man skjuter fler och fler åtaganden åt sidan, tills högen känns så betungande att man inte har ork nog att ta tag i den, och prokrastinerar ännu mer. För att lyckas bryta den onda cirkeln, ta del av några tips för att motverka prokrastinering:

Att-göra-listan

todolist1Punktlistan kan kännas uttjatad, men har stått sig genom åren av en god anledning. Att strukturera upp och sätta ord på allt som måste göras får arbetet att bli mer överskådligt, och skapar en ände att börja nysta i. Om man dessutom skriver ned sina deadlines får man en ännu bättre överblick över när saker behöver vara klara, och därmed vad som behöver göras först.

Eliminera distraktioner

Människor har alltid blivit distraherade av ett eller annat, men teknikåldern tar distraktionsmomenten till en helt ny nivå. Enn stunds spelande innan läxläsning eller städning, men låt mobil, plattan och datorn vara avstängda. Den som har tillräckligt tråkigt kommer förr eller senare att sätta igång med arbetsuppgiften, tentan eller matlagningen.

Uppdelning

Det är enklare att ta sig upp för en enda klippa än att bestiga ett berg. Genom att dela upp sin uppgift i många små steg behövs inte stora mängder energi för att sätta i gång, och när man väl har börjat brukar det gå lättare att fullfölja åtagandet.

Be om hjälp

Ibland krävs att någon knuffar en över startlinjen för att man ska kunna sätta igång. Genom att gå till roten med anledningen till varför man prokrastinerar kan man också lista ut vad man skulle behöva hjälp med – kanske måste man fråga en äldre elev om hur en uppgift ska byggas upp, eller fråga en motionerande familjemedlem om vad som är ett rimligt mål med träningen?

Skapa press

Om det inte hjälper med att enbart be om hjälp, kan andra människor även användas för att skapa en riktig press. Genom att tala om för någon vad man tänker göra, och när man tänker ha det klart, blir risken att misslyckas, och därmed göra sig till åtlöje, en bra motivation för att faktiskt ta sig an uppgiften.

Belöningssystem

reawBelöningar, om de delas ut på rätt sätt, skapar ett mönster av goda vanor. Tänk ut en belöning för när uppgiften är slutförd, och använd den som morot för att sluta prokrastinera och slutföra arbetet. Välj gärna någonting som kräver lite ansträngning eller en förflyttning, till exempel att åka och äta på en restaurang, så blir det svårare att fuska.

Konsekvenstänk

För somliga fungerar inte belöningar. De motiverar inte tillräckligt mycket, eller så kan man inte låta bli att fuska. Då kan en väl uttänkt konsekvens fungera, till exempel att ”om jag inte är klar med arbetet i kväll går jag inte på festen i morgon”, eller ”om jag inte skriver klart inlämningsuppgiften i helgen åker jag till skolan en timme tidigare på måndag”.