Politisk aktion, himmelska fridens torg

5 juni 1989 i Peking. På Himmelska Fridens torg hade studenternas demonstration för ett öppnare och mer demokratiskt samhälle dagen innan slagits ner av den kommunistiska armén. Regimen hade öppnat eld mot folkmassorna och stormat torget med resultat att många människor skadades eller miste livet.

Våldsamt och blodigt händelseförlopp

mmmDemonstrationerna hade startats redan under våren av kinesiska studenter som ville öppna upp för en dialog mellan folket och regeringen. De ville framföra sina önskningar för minskad korruption, ökad pressfrihet och ett öppnare och mer transparent samhällsklimat. De ville även högtidlighålla minnet av Hu Yaobang, en statsman som avsatts på grund av konsekvenserna av en studentrörelse ett par år tidigare, och som under våren 1989 avlidit i följderna av en hjärtattack.

Partiledningen stod dock splittrad till studenternas krav, men medan arbetare organiserade sig och fackförbund grundades, blev regimen tillslut så pass oroliga över demonstrationsutvecklingen att de svarade med eld. Den 4 juni 1989, rullade därför Folkets Befrielsearmé ut på torget, och på närliggande avenyer, med pansarfordon och ammunition – rakt in i den obeväpnade folkmassan. Resultatet blev förödande och många människor avled i striderna. Siffrorna på antalet döda är fortfarande okänt. Klart är dock att tusentals människor fängslades, förhördes eller avrättades i vad som blev ett våldsamt och blodigt svar på folkets önskan om demokrati.

Morgonen efter, den 5 juni, medan stridsvagnarna fortfarande gick över torget, klev en okänd man ut framför kolonnen av vagnar. Han ställde sig framför dem och vagnarna stannade upp. Den första vagnen försökte emellertid svänga förbi honom, men mannen vägrade att flytta på sig och ställde sig återigen i vägen. Enligt de många vittnen som fotograferade och filmade händelsen, klättrade mannen sedan upp i den första vagnen och såg ut att prata med föraren. Sedan klättrade han ner och ställde sig i vägen för vagnarna igen, varpå han slutligen avlägsnades från platsen av andra människor.

En okänd rebell med ett starkt inflytande

pekinVilka tankar som gick i denna okända rebells huvud är naturligtvis omöjligt att svara på. Kanske hade han förlorat någon i det våldsamma och blodiga upploppet. Eller kanske var det bara ett impulsivt svar på de känslor han hade för situationen och att ingenting annat då spelade någon roll. Oavsett vilket, skulle hans aktion komma att göra ett oerhört intryck – både i Kina och i resten av världen. Hans upproriska gensvar gentemot stridsvagnarna sågs som ett sätt att tala om för sina medmänniskor, och det kinesiska folket, att allting är möjligt. Denna tysta men mycket talande protest mot den kommunistiska regimen, ledde också till att de antikommunistiska vindarna inom landet blåste allt starkare. Även internationellt, blev regimens våldsamma aktion mot sin befolkning ifrågasatt och starkt kritiserat.

Det är dock oklart vad som hände med mannen framför stridsvagnarna. Det finns ingenting som kan säkerställa varken hans identitet eller slutliga öde, men enligt många vetare och experter är det mest troligt att han avrättades. Vad vi däremot vet är att bilder och filmer av hans aktion spreds över en natt över hela världen och han blev internationellt känd som den okände rebellen. Av den amerikanska tidningen Time har han senare listats som en av hundra mest inflytelserika personerna under 1900-talet.