5 tips för att förbättra din självkänsla

Det är sunt att ha höga tankar om sig själv. Den person som du är och det du gör betyder något. Ett vanligt fel vi gör är att blanda ihop vårt värde med våra prestationer. Ett misstag som vi begår ses inte som enbart ett misslyckande utan istället så blir vi ett misstag och förlorar vårt värde. Det går att träna upp och stärka sin självkänsla. Självkänsla är ett mått på själens kondition.

Lär dig skilja på självkänsla och självförtroende

Självkänsla kallas också för självuppfattning och handlar om vår uppfattning om vårt eget värde. Självkänsla är inte samma sak som självförtroende som har mer med specifika prestationer att göra. Självförtroende handlar om att vi vet att vi kan göra vissa saker, vi känner oss säkra på att vi kan utföra vissa uppdrag. Självkänsla handlar om att vi vet att vi duger och oavsett vad som händer så har vi vårt värde. Om du har hög självkänsla spelar det ingen roll om du har framgångar eller misslyckande, du har ändå ett värde.

Var snäll mot dig själv

Var generös och vänlig mot dig själv. Det är lätt att fokusera på negativa saker men det går att lära att fokusera på positiva saker. Tänk att du är din egen bästa vän och att du tar hand om din bästa vän. Detta är viktigt att tänka om du misslyckas med något. Det är också viktigt att tänka på om någon annan säger något negativt om vad du har gjort. Istället för att tänka negativt så tänk att detta gör mig inte till en dålig person, jag har fortfarande ett värde och jag är min bästa vän.

Skriv ner positiva saker

Gör en lista varje kväll med tre saker som har varit bra med dig under dagen. Exempelvis om du är en person som presterar högt så kan en bra sak vara att du tog det lugnt och inget gjorde någonting under en stund. När du skriver ner saker så utgå från dig själv och funderar på egenskaper som snäll, omtänksam, modig och generös.

Jämför dig med dig själv

Istället för att jämföra dig själv med andra så se dem som inspiration snarare än en måttstock. Låt inte andras prestationer eller egenskaper få dig att känna dig sämre än dem bara för att de lyckas bättre med någonting. God självkänsla innebär att du inte känner eller upplever att du skulle vara sämre, eller för den delen bättre än en någon annan person. Du liksom andra har ett värde.

Följ dina egna drömmar

När du ställs inför olika val i livet se till att du följer dina egna drömmar och önskningar. Med en god självkänsla så är du modig nog att välja att göra det du själv vill snarare än att välja att göra saker för att imponera på andra människor. Att prestera saker för att imponera är inte längre det viktigaste.