10 sätt att bygga upp självkänsla

självkänsla

Självkänsla är en av de viktigaste aspekterna i våra liv. Den avgör hur vi känner oss själva, hur vi interagerar med andra och hur framgångsrika vi är när det gäller att nå våra mål. Tyvärr kämpar många människor med låg självkänsla. Om detta är du, oroa dig inte – du kan bygga upp din självkänsla med hjälp av följande tips.

1. Förstå vad självkänsla är och varför det är viktigt

Det är viktigt att förstå vad självkänsla är och varför den är så viktig innan du kan börja arbeta med att bygga upp den. Självkänsla är i grunden ett mått på hur vi känner oss själva. Den avgör hur säkra vi är på våra förmågor och hur positivt eller negativt vi ser på oss själva. Låg självkänsla kan leda till många problem , såsom depression, ångest, låg självkänsla och bristande självförtroende.

2. Identifiera de faktorer som påverkar din självkänsla

När du har förstått vad självkänsla är och varför den är viktig måste du identifiera de faktorer som påverkar din självkänsla. Detta inkluderar både positiva och negativa faktorer. Positiva faktorer kan innefatta saker som våra prestationer, våra relationer med andra och våra uppfattningar om oss själva. Negativa faktorer kan omfatta saker som tidigare misslyckanden, kritik från andra och känslor av osäkerhet.

När du har identifierat de faktorer som påverkar din självkänsla kan du börja arbeta för att förbättra dem.

3. Utveckla en positiv självbild

En stor del av att bygga upp självkänslan är att utveckla en positiv självbild. Det innebär att man ser sig själv i ett positivt ljus och accepterar sig själv för den man är. Det kan vara svårt att göra detta om du har låg självkänsla, men det är viktigt att försöka ändra ditt sätt att tänka på dig själv.

4. Utmana dina negativa tankar och övertygelser

Om du har låg självkänsla har du troligen många negativa tankar och föreställningar om dig själv. Dessa kan vara svåra att ändra, men det är viktigt att utmana dem och ersätta dem med mer positiva tankar.

Om du till exempel tror att du är oattraktiv, börja med att utmana den övertygelsen. Påminn dig själv om att det finns många olika typer av skönhet och att du är lika vacker som alla andra. Om du tror att du är dum kan du börja med att ifrågasätta den uppfattningen. Påminn dig själv om att intelligens inte bara mäts genom akademiska framgångar och att du har andra styrkor som gör dig smart.

tänk positivt

5. Ta hand om dig själv fysiskt och känslomässigt

Att ta hand om sig själv fysiskt och känslomässigt är en annan viktig del av att bygga upp självkänslan. Detta innebär att du ska äta hälsosam mat, få tillräckligt med motion och ta dig tid för dig själv att koppla av och avstressa. Det ingår också att hantera dina känslor på ett sunt sätt och inte låta dem gå överstyr.

6. Bygga meningsfulla relationer med andra

Att ha meningsfulla relationer med andra är ett annat viktigt sätt att bygga upp självkänslan. Det innebär att ha nära relationer med människor som får dig att känna dig nöjd med dig själv och som stöder din utveckling. Det innefattar också att utveckla ett starkt socialt nätverk av stödjande vänner och familjemedlemmar.

När vi har meningsfulla relationer med andra hjälper det oss att må bra om oss själva och stärker vårt självförtroende .

7. Erkänn dina prestationer och framgångar

När du har uppnått något är det viktigt att du tar dig tid att erkänna och fira din framgång. Detta kan vara ett bra sätt att öka din självkänsla och få dig att känna dig nöjd med dig själv.

Se till att du tar dig tid att reflektera över dina prestationer och framgångar, både stora och små, och ge dig själv beröm för dem.

8. Ge dig själv tillåtelse att göra misstag

Att göra misstag är en del av livet och det är viktigt att ge sig själv tillåtelse att göra dem. När du gör ett misstag ska du inte göra dig själv illa till mods för det. Lär dig i stället av ditt misstag och gå vidare.

9. Öva på självmedkänsla

Självmedkänsla är en annan viktig del av att bygga upp självkänslan. Det innebär att vara snäll och förstående mot dig själv när du går igenom svåra tider. Det innefattar också att förlåta dig själv för dina misstag.

När du övar självmedkänsla hjälper det dig att känna dig mer ansluten till dig själv och gör det lättare att förlåta dig själv för dina fel.

10. Sök professionell hjälp vid behov

Om du märker att du har svårt att bygga upp självkänslan på egen hand kan det vara bra att söka professionell hjälp. En terapeut kan ge dig vägledning och stöd när du arbetar för att förbättra din självkänsla.

Det finns många olika sätt att bygga upp självkänsla och alla kommer att ha sitt eget unika tillvägagångssätt. Dessa är bara några av de saker som kan hjälpa. Om du prövar några av dessa och ändå märker att du kämpar, tveka inte att söka professionell hjälp.